OH Hypnoza

Výtvarná improvizácia spočíva v tom, že za určitý čas musia zástupcovia tried na jednu z piatich tém vytvoriť vlastné a originálne umelecké dielo na A3 výkres.


Články súvisiace s disciplínou: