OH Hypnoza

V teréne sú osadené všetky kontrolné stanovištia pre všetky trate v aktuálnych pretekoch. Kontroly sú označené lampiónom – je to trojboký hranol o veľkosti 30×30 cm, Každá strana je uhlopriečne farebne rozdelená na oranžový a biely trojuholník. Kontrol je v teréne spravidla viac ako je počet kontrol na jednej trati, preto má každá kontrola jedinečný kód očíslovaný od 31 do 999 aby pretekár bezpečne rozoznal kontrolu, ktorú hľadá. Kód je umiestnený na raziacom zariadení, prípadne na stojane pre kontrolu.

Jednotlivé trate nie sú vopred známe. Zverejnené sú iba dĺžka, prevýšenie a počet kontrol na trati. Mapu so svojou traťou dostáva pretekár až po štarte, kedy mu začína plynúť súťažný čas.

Na mape je kontrola vyznačená krúžkom o priemere cca 7mm. Pri krúžku na mape je poradové číslo, ktoré určuje v akom poradí pretekár postupuje z kontroly na kontrolu. V teréne sa kontrola umiestňuje na rôzne situačné prvky a objekty (skala, jama, prameň, strom, ohrada…). Na stojane je pripevnené raziace zariadenie. Raziace zariadenie slúži na označenie si priebehu kontrolou. Je to elektronická SI škatuľka s otvorom, do ktorej pretekár zasunie SI čip. Pre prípad nefunkčnosti SI je kontrola osadená aj mechanickým razením (tzv. kliešte). SI čip zaznamená priebeh kontrolou, a tým aj správnosť dodržania poradia kontrol určenej podľa mapy. Každá kontrola v teréne je označená kódom (číslom), ktoré je umiestnené na SI zariadení alebo na stojane. Po dobehnutí do cieľa sa z SI čipu vyčíta dosiahnutý čas vrátane medzičasov na všetkých kontrolách.


Články súvisiace s disciplínou: